MVV Energie CZ - Zodpovědná energie

Českolipské teplo a.s.

Společnost Českolipské teplo vznikla dne 11. září 1995.


Obchodní firma: Českolipské teplo a.s.
Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO: 63149907
DIČ: CZ63149907
Právní forma: Akciová společnost
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11259
Bankovní spojení: 17677253/0300 vedené u ČSOB, a.s.

Telefon: +420 487 805 901
Web: www.cet.mvv.cz

ID datové schránky: teadkuu

Člen skupiny: MVV Energie CZ
Základní kapitál: 2 000 000,- Kč
Předmětem podnikání společnosti je:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - předmět činnosti Pronájem a správa vlastních nemovitostí a pronájem věcí movitých.

MVV Energie CZ a.s. je jediným akcionářem.

Společnost náleží ke koncernu MVV Energie, v jehož čele v České republice je společnost MVV Energie CZ a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO 49685490, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14942, a ve světě MVV Energie AG, se sídlem ve Spolkové republice Německo, Mannheim D 68159, Luisenring 49 a identifikačním číslem HRB 1780.

V případě, že dojde mezi společností Českolipské teplo a.s. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Společnost se řídí a postupuje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, jež jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti MVV Energie CZ a.s. www.mvv.cz/zpracovani-osobnich-udaju.html.

V souladu se Zásadami ochrany osobních údajů můžete uplatnit svá práva a/nebo získat příslušné informace k uvedenému na emailové adrese:
osobniudaje.cetmvv.cz.

2020 © Českolipské teplo a.s. – všechna práva vyhrazena